Saturday, 26/09/2020 - 01:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Huỳnh

CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Căn cứ công văn số 453/GD của Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu về việc: Triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 453/GD

Bạc Liêu, ngày  04   tháng 11  năm 2013

V/v triển khai Nghị định số 138/2013/ NĐ-CP của Chính phủ

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Các trường MN-MG, TH, THCS trực thuộc Phòng .

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định gồm có 4 chương với 33 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2013. Cụ thể:

- Chương I: Quy định chung (4 điều).

- Chương II: Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Gồm có 7 mục, với 22 điều

+ Mục I: Các hành vi vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục (3 điều).

+ Mục 2: Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh (3 điều).

+ Mục 3: Các hành vi vi phạm quy định về nội dung, chương trình, đào tạo liên thông, liên kết (2 điều).

+ Mục 4: Các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (2 điều).

+ Mục 5: Các hành vi vi phạm quy định về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng chứng chỉ (2 điều).

+ Mục 6: Các hành vi vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học (6 điều).

+ Mục 7: Các hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng (có 4 điều).

- Chương III: Thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (có 4 điều)

- Chương IV: Điều khoản thi hành (có 3 điều).

Theo yêu cầu chỉ đạo tại công văn số 1316/SGDĐT-VP ngày 29/10/2013 của Sở GDĐT về việc triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh nắm bắt kịp thời các quy định của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiến hành tải file văn bản do Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi qua hộp thư điện tử của đơn vị để tổ chức triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh của đơn vị được biết.

2. Có kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là các nội dung có liên quan đến việc xử phạt hành chính được quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó khẩn trương khắc phục những sai sót trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục tại đơn vị của mình.

3. Có kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt định kỳ của đơn vị nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động, học sinh nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật để thực hiện.

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn này./.

         

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu:VP,TTr

(Đã ký)

 

Trần Thu Hương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 22
Tháng 09 : 777
Năm 2020 : 8.737