Friday, 14/08/2020 - 03:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Huỳnh

Lịch thi HKII năm học 2018-2019

-  Lịch kiểm tra lớp 9 (Từ ngày 09/4/2019 đến ngày 13/4/2019)

Ngày

kiểm tra

Lớp

Môn

Kiểm tra

Thời gian

phát đề

Thời gian

tính giờ

Thời gian

thu bài

09/4/2019

9

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lý

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

10/4/2019

9

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

11/4/2019

9

Sinh học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Địa Lý

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

12/4/2019

9

Hoá học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Lịch Sử

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

13/42019

9

GDCD

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Công nghệ

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

Lịch kiểm tra lớp 6, 7, 8 (Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 27/4/2019)

Ngày

kiểm tra

Lớp

Môn

Kiểm tra

Thời gian

phát đề

Thời gian

tính giờ

Thời gian

thu bài

18/4/2019

7

GDCD

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

16 giờ 35 phút

20/4/2019

6

GDCD

16 giờ 35 phút

16 giờ 40 phút

17 giờ 25 phút

22/4/2019

6

Sinh học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Địa Lý

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

Lịch Sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Công nghệ

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

23/4/2019

8

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Vật lý

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

7

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lý

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

24/4/2019

8

Sinh học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Địa lý

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

GDCD

9 giờ 55 phút

10 giờ 0 phút

10 giờ 45 phút

6

Ngữ văn

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Vật lý

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

25/4/2019

8

Toán

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giờ 05 phút

Tiếng Anh

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

7

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

26/4/2019

8

Hóa học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Lịch Sử

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

Công nghệ

9 giờ 55 phút

10 giờ 0 phút

10 giờ 45 phút

6

Toán

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

15 giờ 05 phút

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

27/4/2019

7

Sinh học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Địa Lý

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

Lịch Sử

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

14 giờ 20 phút

Công nghệ

14 giờ 45 phút

14 giờ 50 phút

15 giờ 35 phút

 

Tác giả: Trường THCS Trần Huỳnh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 08 : 160
Năm 2020 : 7.384